CADiNET on vuonna 1997 perustettu suunnittelu- ja visualisointitoimisto. Arkkitehtuuria, designia, ideoita, ohjausta, piirustuksia, mallinnuksia ja visualisointeja niin julkiselle puolelle kuin lukuisille tunnetuille yrityksille.

Toistaiseksi tuloksena on pari tuhatta projektia, kaupunkisuunnittelua, rakennuksia, kahvila-, näyttely-, myymälä- ja toimistotiloja, messuosastoja, isoja ja pieniä tapahtumia, promootioita, kalusteita, sekä toteutukseen laadittuja tuhansia piirustuksia ja visualisointeja. Galleria kuvat ovat pieni läpileikkaus eri vuosilta, suunnitelmien ja 3D työmallien suoria CAD renderointeja.

CADiNET is a design and visualization office established in 1997. Architecture, design, ideas, guidance, drawings, modeling and visualization on order to the public sector and numerous globally known companies.

So far we've made a couple of thousand projects, city planning, buildings, cafeteria, exhibition, shop and office spaces, exhibition stands, big and small events, promotions, furnitures and of course thousands drawings and visualizations for implementation. Gallery images are examples made over the years, design's and 3D basic work model's direct CAD renderings.